Exemples de portes orientatius, ja que disposem de taller propi, podem realitzar qualsevol tipus de portes, en ferro, inox, alumini i forja.